Sampokasino – ihmeelliset pelit

Nettipelien ihmeellinen mailma.

Betssonin markkinointikielto on astunut virallisesti voimaan


Betssonin markkinointikielto on astunut virallisesti voimaan

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Betsson AB:n tytäryhtiön BML Group Ltd:n tekemän valituksen Poliisihallituksen antamasta kiellosta, joka koskee rahapelien markkinointia Manner-Suomessa. Yhtiölle asetettiin tehosteeksi 2,4 miljoonan euron uhkasakko. Kielto astui voimaan vuoden 2023 kesäkuussa ja BML Group Ltd:lle annettiin mahdollisuus valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen, mutta valitus hylättiin 19.2.2024 ja Suomen Poliisihallitus on asettanut yhtiön maksuliikenne-estolistalle 29.2.2024 alkaen.

Kuva: https://www.betssonab.com/

Poliisihallitus: Hallinto-oikeuden päätöstä pidetään merkittävänä

Hallinto-oikeuden päätöstä voidaan Poliisihallituksen mukaan pitää monella tapaa merkittävänä ja jopa historiallisena. BML Group Ltd:n emoyhtiö Betsson AB on yksi rahapelien suurimmista nimistä ja monet suomalaiset pelaajat kuuluvat myös sen asiakaskuntaan. BML Group Ltd:n tekemän valituksen kumoaminen ja markkinointikiellon voimaan astuminen toimivat esimerkkinä siitä, miten merkittävä rooli uuden arpajaislain tuomilla uudistuksilla on Veikkauksen yksinoikeuteen rahapeleistä sekä niiden markkinoinnista ja mainonnasta Manner-Suomessa.

Arpajaislain keskiössä on ollut lain voimaan astumisen myötä rahapelaamiseen liittyvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen vähentäminen ja ehkäisy. Arpajaislain uudistuksilla on pyritty hakemaan entistä vakaampaa asemaa Veikkaus Oy:n monopolille sekä laajennettu niitä resursseja, joita poliisilla on käytössään lainvastaisen markkinoinnin torjumiseen ja kiellettyyn toimintaan puuttumiseen.

BML Group Ltd:llä oli mahdollisuus valittaa huhtikuussa 2023 annetusta päätöksestä, ja se teki valituksen hallinto-oikeuteen. Valituksessaan BML Group Ltd nosti esille muun muassa sen seikan, että uhkasakon määrittämisessä ei ollut noudatettu uhkasakkolain ja hallintolain mukaisia edellytyksiä. Valituksen kumoamisen myötä BML Group Ltd asetettiin virallisesti maksuliikenne-estolistalle, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että suomalaiset pelaajat eivät pysty siirtämään rahaa kyseisen rahapeliyhtiöiden tileille. Näin ollen esimerkiksi pelaajat eivät voi tehdä talletuksia Betsson AB:n brändin alla toimiville rahapeliyhtiöille Trustlyn kautta. Kotiutukset ovat kuitenkin edelleen mahdollisia ja talletus onnistuu puolestaan kansainvälisten tilien ja joidenkin nettilompakoiden kautta.

BML Group Ltd:llä on oikeus hakea valituslupaa ja muutosta hallinto-oikeuden päätökseen ja viedä tapaus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Aikaa on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, eli 19.2. lähtien, ja edellytyksenä on, että korkein hallinto-oikeus myöntää sille valitusluvan. Tällä hetkellä
BML Group Ltd on kuitenkin asetettu maksuliikenne-estolistalle, ja mikäli yhtiö jatkaa rahapelien markkinointia Manner-Suomeen, uhkasakko voi astua voimaan. Tällä hetkellä Poliisihallituksen maksuliikenne-estolistalle on asetettu seuraavat BML Group Ltd:n alla toimivat 14 brändiä:

 • Betsson
 • Betsafe
 • NordicBet
 • CasinoEuro
 • EuroCasino
 • LiveRoulette
 • StarCasino
 • NordicAutomaten
 • NorgesAutomaten
 • Inkabet
 • Jackpot247
 • JallaCasino
 • Racebets
 • SuperCasino

Betssonilta kritiikkiä päätöksestä

Tuomioistuimen kielteisen päätöksen myötä Betssonin tiedottajat ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä ja kertoneet avoimesti, että yhtiö aikoo valittaa tapauksesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Perusteena valitukselle yhtiöstä on kerrottu, että BML Group Ltd on sitoutunut kokonaisvaltaiseen yhteistyöhön Suomen Poliisihallituksen kanssa, aikoo noudattaa poikkeuksetta kieltomääräystä ja kiistää sen, että yhtiön toimesta olisi missään nimessä tarjottu kohdennettua markkinointia nimenomaan Manner-Suomeen. Artikkelin kirjoittamishetkellä 8.3.2024 yhtiö ei ole vielä valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Vaikka Betssonin tiedottajat ovat ilmaisseet yhtiön tyytymättömyyden tuomioistuimen päätökseen, yhtiössä ollaan samalla hyvin innoissaan uudesta lisenssijärjestelmästä, joka on tarkoitus ottaa Suomessa käyttöön viimeistään vuoteen 2026 mennessä.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *