Sampokasino – ihmeelliset pelit

Nettipelien ihmeellinen mailma.

Poliisihallitus estää maksut Betssonille


Huhtikuussa 2023 Suomen Poliisihallitus asetti 2,4 miljoonan euron uhkasakon BML Group Ltd:lle lainvastaisesta rahapelien markkinoinnista Manner-Suomessa asuville kuluttajille. BML Group Ltd on suomalaisille pelaajille tutun Betssonin ABn tytäryhtiö. Mutta mitä tämä kielto käytännössä tarkoittaa ja miten se vaikuttaa suomalaisiin pelaajiin? Käyn nyt läpi tarkemmin arpajaislain uudistuksen seurauksia ja sitä, miten se tulee lähitulevaisuudessa näkymään suomalaisten pelaajien arjessa.

Poliisihallitus ohjaa koko Suomen poliisin toimintaa.

Betssonin maksukielto

Poliisihallitus on avannut tiedotuksessaan BML Group Ltd:n toimintaa ja kertoo, että kyseisen yrityksen markkinointia on kohdennettu lainvastaisesti Manner-Suomessa asuville kuluttajille. Markkinointi on Poliisihallituksen tietojen mukaan ollut pitkäkestoista ja tapahtunut yhtäaikaisesti monissa eri kanavissa. Lainvastaisen toiminnan on katsottu tapahtuneen jo pidemmän aikaa, ja Poliisihallituksen aikaisemmista huomautuksista huolimatta toiminta on jatkunut merkittävänä yhtiön taloudellisten intressien osalta.

Päätös uhkasakosta ei syntynyt yhdessä yössä, sillä BML Group Ltd:lle ja sen tytäryhtiöille on tarjottu useita mahdollisuuksia kertoa oma näkemyksensä asiasta ja ottaa kantaa tapaukseen. Prosessin aikana yhtiö ehti jo muuttaa joitakin käytäntöjään Poliisihallituksen näkemyksen mukaiseksi, mutta tästä huolimatta lainvastainen markkinointi Manner-Suomessa kuitenkin jatkui. Yhtiön tekemät muutokset toimintaansa ovat kuitenkin toimineet Poliisihallituksen mukaan lieventävinä seikkoina uhkasakon suuruutta määritettäessä.

Mitä Betssonille asetettu kielto tarkoittaa?

Poliisihallituksen BML Group Ltd:lle asettama markkinointikielto tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiön tulee pidättäytyä sellaisen aineiston julkaisemisesta sivuillaan, joka kohdistuu Manner-Suomeen. Tämän lisäksi yhtiöltä edellytetään jo aikaisemmin julkaistun aineiston poistamista. BML Group Ltd ei myöskään saa jatkossa kohdistaa rahapelien markkinointia Manner-Suomeen muiden verkkosivustojen kautta.

Aineistosta puhuttaessa kielto on säädetty koskemaan sellaista aineistoa, joka pyrkii joko suoraan tai epäsuorasti edistämään Manner-Suomessa rahapelien myyntiä BML Group Ltd:n omistamilla tai hallinnoimilla rahapelisivustoilla. Tämäntyyppistä aineistoa ovat esimerkiksi Manner-Suomessa oleskeleviin kuluttajiin vetoava markkinointimateriaali, suomalaisten julkisuuden henkilöiden käyttäminen mainoskasvoina, Manner-Suomeen suunnatut podcastit sekä mikä tahansa muu aineisto, jonka tarkoituksena on edistää rahapelien myyntiä Manner-Suomessa suoralla tai epäsuoralla tavalla. Myös muiden kuin BML Group Ltd:n omistamien yhtiöiden verkkosivuilla tapahtuva markkinointi on kiellettyä, mikäli markkinointimateriaalin julkaisija vastaanottaa markkinointimateriaalin julkaisusta taloudellista hyötyä BML Group Ltd:ltä.

Arpajaislain uudistus – mitä maksuesto tarkoittaa käytännössä?

Poliisihallituksen esittämä kielto ja uhkasakko pohjautuvat arpajaislain uudistukseen, jonka johdosta Suomen poliisilla on nyt valtuudet puuttua ulkomaalaisten rahapelijärjestöjen toimintaan. Yhtenä voimakeinona poliisi on saanut käyttöönsä niin kutsutun maksublokin, joka asettaa ulkomaalaisia toimijoita mustalle listalle. Mustalle listalle joutuminen merkitsee käytännössä sitä, että suomalaisen rahasiirrot esimerkiksi kotimaiselta pankkitililtä tai kotimaisella maksukortilla estetään ulkomaisten rahapelijärjestöjen tileille. Kyseessä ei ole pelkkä suositus, vaan suomalaisilla pankeilla ja muilla maksupalveluiden tarjoajilla on velvollisuus blokata kaikki Suomesta ulkomaille liikkuvat rahasiirrot, jotka liittyvät rahalla pelaamiseen.

Poliisihallituksen asettama maksublokki Betssonille on siinä mielessä merkittävä tapahtuma, että kyseessä on yksi rahapelialan suurimmista ja tunnetuimmista toimijoista. Valtuudet maksuliikenne-estoille astuivat voimaan Suomessa vuoden 2023 alussa ja pitkään maksuliikenne-esto ei ollut käyttämättä, sillä muutamaa kuukautta myöhemmin Poliisihallitus asetti uhkasakon Betssonille. Ennen Betssonia mustalle listalle on joutunut ainoastaan kaksi hyvin marginaalista toimintaa vetävää rahapeliyhtiötä.

Vaikka mustalle listalle joutuminen ei suinkaan tarkoita sitä, että yhtiön toiminta muuttuisi laittomaksi, maksublokin asettaminen voi hankaloittaa yhtiön toimintaa merkittävästi erityisesti silloin, jos yhtiön asiakaskunnassa on monia Manner-Suomessa asuvia pelaajia. Samalla on hyvä pitää mielessä, että maksublokki koskee nimenomaan Suomesta ulkomaille suuntautuvia rahasiirtoja. Maksublokki ei siis tällä hetkellä koske esimerkiksi ulkomaalaisilla kasinoilla voitettuja rahoja, eli kotiutukset ulkomaalaiselta tilille suomalaiselle tilille ovat edelleen mahdollisia, vaikka yhtiö olisikin asetettu mustalle listalle.

Onko Betssonilla pelaaminen nyt lainvastaista?

Lyhyt ja ytimekäs vastaus tähän on, että ei ole. Manner-Suomessa asuvat pelaajat voivat edelleen pelata laillisesti Betssonilla tai millä tahansa muulla mustalle listalle joutuneella nettikasinolla. Pelaajan arjessa tämä näkyy niin, että talletuksen tekeminen tuskin onnistuu Suomeen rekisteröidyn pankkitilin tai maksukortin kautta, mutta tänä päivänä on käytössä lukuisia kansainvälisiä nettilompakoita, joiden kautta monet pelaajat tallettavat rahansa nettikasinoille. Myös suomalaiset pelaajat voivat käyttää näitä nettilompakoita laillisesti. Rahojen kotiutus puolestaan onnistuu myös suomalaiselle pankkitilille tai maksukortille.

Arpajaislain uudistuksella on pyritty ennen kaikkea vähentämään rahalla pelaamisen haitallisia seurauksia, kuten alaikäisten pelaamista, uhkapeliongelmaa ja suuria taloudellisia menetyksiä. Tärkeänä uudistuksen kohteena on ollut poliisin valtuuksien laajentaminen sekä tarkempi valvonta, joka kohdistuu nimenomaan ulkomaalaisten toimijoiden markkinointi- ja mainontamateriaaliin Manner-Suomessa asuville kuluttajille.

Maksublokki on kuitenkin voimaan astuessaan vastaanottanut jonkin verran kritiikkiä. Esimerkiksi Finanssiala ry:n mukaan pankkien ja viranomaisten resursseja olisi tärkeämpi kohdistaa hyödyllisempään toimintaan kuin ulkomaalaisten rahapeliyhtiöiden toimintaan. Myös helposti kierrettävät porsaanreiät maksublokin toiminnassa ovat herättäneet keskustelua siitä, miten poliisiin ja pankkien ponnistelut valuvat tämän vuoksi hukkaan.

Toinen selkeä syy arpajaislain uudistuksella on pyrkimys pitää suomalaisten pelaajien rahat kotimaassa. Tälle on painava syy, sillä kotimaassa pelatuilla tuotoilla tuetaan yhteiskunnan hyvinvointia esimerkiksi nuorisotyön, urheilun sekä taiteen ja tieteen kehityksen tukemisella. Tällä hetkellä merkittävä määrä suomalaisten pelaajien rahoista pelataan kuitenkin ulkomaisilla nettikasinoilla.

Samalla Veikkauksen monopoliasemaa on ehditty kyseenalaistaa moneen otteeseen, sillä tällä hetkellä Suomi on ainoa Euroopan unionin maa, jossa rahalla pelaaminen on keskitetty yksinoikeudella yhdelle yhtiölle. Esimerkiksi vuonna 2010 Suomi sai Euroopan komissiolta kehotuksen monopoliaseman vapauttamisesta perusteena EU:n yhteiset linjaukset vapaista markkinoista. Viime aikoina Suomessa onkin jo pidempään pohdittu Ruotsin kaltaiseen lisenssijärjestelmään siirtymistä, ja tämä kannatus saikin tuulta siipiensä alle, kun hallituksen antamien tietojen mukaan Suomessa oltaisiin siirtymässä täysin uudenlaiseen lisenssijärjestelmään viimeistään vuoden 2026 alussa.

Miltä tulevaisuus näyttää arpajaislain uudistuksen silmissä?

Arpajaislain uudistuksen eri osa-alueet ovat astuneet voimaan porrastetusti. Esimerkiksi pakollinen tunnistautuminen on astunut voimaan vuosien 2022 ja 2024 aikana. Uudistuksen myötä myös Veikkauksen tappiorajoja muutettiin niin, että yksittäinen pelaaja voi hävitä Veikkauksen peleissä päivän aikana enintään 500 euroa. Kuukausittain Veikkauksen pelejä voi puolestaan pelata enintään 2 000 eurolla.

Siksipä monille tulikin yllätyksenä uutinen siitä, että Suomen rahapelijärjestelmä siirtyy viimeistään vuoden 2026 alussa lisenssijärjestelmään, vaikka arpajaislain uudistukset ovat samalla kielineet Veikkauksen monopoliaseman vahvistamisesta. Samalla Veikkaus on kuitenkin tuonut esille halukkuuttaan uudenlaiseen lisenssijärjestelmään siirtymisestä, sillä kilpailu markkinoilla on tänä päivänä kovaa ja lisenssijärjestelmän ansiosta osa ulkomaille suunnatuista pelituotoista voidaan palauttaa takaisin Suomeen. Suuria kysymysmerkkejä herättää tällä hetkellä se, millä tavalla uudenlainen lisenssijärjestelmä mukautuu arpajaislaissa säädettyyn rahapelien mainostamiseen ja markkinointiin, josta Betssonin 2,4 miljoonan euron uhkasakko toimii ajankohtaisena esimerkkinä.

Uudenlaisesta lisenssijärjestelmästä huolimatta Veikkauksen roolia rahapelien päätekijänä tullaan kuitenkin ylläpitämään. Joidenkin arvioiden mukaan noin 30 % rahapelaamisesta vapautettaisiin Veikkauksen ulkopuolelle. Tämä vapautus ei kuitenkaan tule koskemaan fyysisiä peliautomaatteja, vaan pääasiassa ulkomaalaisia nettikasinoita ja vedonlyöntisivustoja.

Lisenssijärjestelmän keskiössä ovat luonnollisesti erilaiset edellytykset, jotka ulkomaalaisen toimijan tulee täyttää lisenssiä hakeakseen ja sen saadakseen. Vielä ei tiedetä, miten tiukat edellytykset tulevat olemaan. Tämä voi Betssonin kannalta olla kuitenkin olennaisen tärkeää silmällä pitäen sen mahdollista tulevaisuutta suomalaisilla pelimarkkinoilla, sillä mikäli yksi lisenssin saamisen edellytyksistä on moitteeton toiminta, Suomen viranomaisen asettama uhkasakko voi vaikeuttaa lisenssin hakemista. Todennäköisesti vaikutusta ei kuitenkaan ole vaan Betssonille myönnetään lisenssi ensimmäisten joukossa – aika näyttää.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *