Sampokasino – ihmeelliset pelit

Nettipelien ihmeellinen mailma.

Poliisihallitus sai näpeilleen: Korkein hallinto-oikeus asettui Betssonin kannalle


Korkein hallinto-oikeus määrännyt Poliisihallituksen keskeyttämään Betssonin maksueston

Korkein hallinto-oikeus on antanut 28.3.2024 välipäätöksen, jonka myötä se kumoaa toistaiseksi aiemmin rahapelien markkinoinnin kieltämistä koskevien Poliisihallituksen ja hallinto-oikeuden tekemät päätökset Betssonin tytäryhtiötä BML Group Limitediä koskien. Korkeimman hallinto-oikeuden antama päätös kumoaa näin ollen väliaikaisesti tähänastisen maksukiellon, jonka pohjalta Betsson ja sen kaikki tytäryhtiöt asetettiin Poliisihallituksen mustalle listalle, ja jonka myötä kaikki suomalaisten rahaliikenne näiden kasinoiden pankkitileille estettiin.

Kuva: https://www.betssonab.com/

Korkeimmat hallinto-oikeuden päätös puoltaa BML Group Limitedin esitystä

Päätöksen taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden mukaan se, että Helsingin hallinto-oikeuden ja Poliisihallituksen tekemien päätösten täytäntöönpanolle ei ole tällä hetkellä perusteltua syytä. Tapaus sai alkunsa Poliisihallituksen 20.4.2023 antamasta päätöksestä, jonka mukaan BML Group Ltd olisi laittomasti markkinoinut rahapelejä Manner-Suomessa, missä muiden kuin Veikkauksen pelien pelaaminen, mainostus ja markkinointi on laissa kiellettyä.

Poliisihallituksen mukaan BML Group Limited oli kohdistanut Manner-Suomessa oleskeleville pelaajille suunnitelmallisesti ja pitkäaikaisesti laitonta materiaalia hyödyntämällä muun muassa suomalaisille tuttuja julkisuuden henkilöitä ja suomenkielistä markkinointimateriaalia. Tehosteeksi Poliisihallitus asetti yhtiölle 2,4 miljoonan euron uhkasakon sekä maksublokin, jonka myötä Betssonin kaikki tytäryhtiöt joutuivat Poliisihallituksen ylläpitämälle mustalle listalle.

Yhtiö teki helmikuussa 2024 päätöksestä valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen, joka kumosi valituksen. Vastaiskuna BML Group Limitedin emoyhtiö Betsson päätti keskittää toimintansa yrityksestä toiseen ja jatkoi toimintaansa uudella nimellä Rizk Nordic Limited. Tällä tavalla se sai kierrettyä Poliisihallituksen asettaman maksukiellon, jonka tarkoituksena oli blokata kaikki suomalaisilta pankeilta ja maksukorteilta tapahtuvat rahansiirrot kyseisen yhtiön tileille.

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen BML Group Limited teki valituksen korkeimpaan oikeuteen vedoten siihen, että aikaisemman päätöksen täytäntöönpano tulisi kieltää korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn ajaksi. BML Group Limited toi esille esityksessään sen, että maksueston täytäntöönpanon keskeyttäminen ei tulisi johtamaan arpajaislain vastaisen markkinoinnin kohdistamiseen Manner-Suomessa, sillä yhtiö päätti poistaa jo ennen kiellon voimaantuloa kaiken sisällön, johon Poliisihallitus viittasi antamassaan päätöksessä.

Lisäksi yhtiö esitti, että se on jatkanut kaikkia näitä muutoksia siitäkin huolimatta, että Poliisihallituksen kieltopäätöksen täytäntöönpano keskeytettiin asian käsittelyn ajaksi. BML Group Limitedin mukaan edellytykset maksuestolistalle lisäämisestä eivät täyty ja lainvastaisesta maksuestolistalle lisäämisestä on aiheutunut yhtiölle jatkuvaa mainehaittaa, sillä Poliisihallituksen tekemän päätöksen ja historiallisen korkean 2,4 miljoonan euron uhkasakon vuoksi BML Group Limited onkin noussut useaan otteeseen uutisotsikoihin.

Mitä korkeimman hallinto-oikeuden välipäätöksestä seuraa?

Betsson ja sen tytäryhtiöt saavat kuitenkin käsittelyn aikana jatkaa normaalia toimintaansa ja Polisiihallitus on 2.4.2024 tyhjentänyt sivuillaan julkaistun maksuestolistan, jossa vielä muutama päivä sitten kaikki Betssonin 14 brändiä löytyivät listattuina.

Välipäätös ei anna sen tarkempaa tietoa siitä, millaisella aikataululla tapausta lähdetään käsittelemään, mutta mitä todennäköisimmin lopullista päätöstä joudutaan odottamaan muutamien vuosien ajan. Asetelma näyttää varsin mielenkiintoiselta siinä mielessä, että nykyinen hallitus kaavailee vuonna 2026 voimaan astuvaa uutta lisenssijärjestelmää, jonka mukaan ainakin osa kotimaisista rahapelimarkkinoista tultaisiin vapauttamaan ulkomaalaisille toimijoille.

Uusi lisenssijärjestelmä on saanut niin Veikkaukselta, kuluttajilta, asiantuntijoilta kuin ulkomaalaisilta toimijoilta vihreää valoa ja moni toivookin, että uudenlaisen järjestelmän myötä myös Poliisihallituksen käyttämät tämänhetkiset resurssit ulkomaalaisten kasinoiden valvontaan voitaisiin käyttää entistä tehokkaammin siellä, missä näille resursseille on enemmän tarvetta. Betssonin ja BML Group Limitedin tapaus onkin osoittanut elävällä esimerkillään, että maksublokin käyttäminen ei välttämättä ole erityisen tehokas keino, sillä blokkia on helppo kiertää.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *