Sampokasino – ihmeelliset pelit

Nettipelien ihmeellinen mailma.

Poliisihallitus haki valituslupaa Eurosport-rahapelikiistassa


Poliisihallitus haki valituslupaa Eurosport-rahapelikiistassa

Eurosport 1 -televisiokanavan rahapelimainonta on herättänyt kiistanalaisia näkemyksiä, ja Poliisihallitus ehti jo kieltää sen vuoden 2021 syyskuussa. Hallinto-oikeus oli kuitenkin toista mieltä ja päätti kumota rahapelimainonnan kiellon. Hallinto-oikeus perusteli kiellon kumoamista toteamalla, että sen mielestä kyseinen rahapelimainonta oli toteutettu televisiolähetyksen osana. Poliisihallitus ei tyytynyt Hallinto-oikeuden päätökseen, vaan se on pyytänyt Korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa. Korkein hallinto-oikeus päättänee valitusluvan myöntämisestä syksyllä. Vaikka Korkein hallinto-oikeus myöntäisikin Poliisihallitukselle valitusluvan, voi silti kestää vuosia selvittää, ovatko erilaiset lisenssit voimassa ja kuinka asiassa edetään. Ellei Korkein oikeus myönnä Poliisihallitukselle valituslupaa, rahapelien mainonta todennäköisesti jatkuu Eurosportilla. Aihe on ajankohtainen, ja kuten huomataan esim. Iltalehdessä ja Helsingin Sanomissa kirjoitetut artikkelit ovat omiaan herättämään mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Kuinka Poliisihallitus perustelee valitusluvan hakemista?

Poliisihallitus on sitä mieltä, että Eurosport 1 -televisiokanavan rahapelimainonta on ollut arpajaislain vastaista, koska rahapelimainontaa on suunnattu sekä Manner-Suomeen että Manner-Suomen kuluttajille. Rahapelimainonnassa on käytetty pääasiassa suomen kieltä tai mainokset on tekstitetty suomeksi. Televisiolähetyksen tueksi on luotu myös suomenkielinen Eurosportin verkkosivusto ja mainonnassa on käytetty Suomessa kansallisesti tunnettua julkisuuden henkilöä. Tunnistautumisvaihtoehdoiksi on tarjottu Suomessa toimivien pankkien tunnuksia. Lisäksi kanavan esittämissä rahapelimainoksissa on viitattu suomalaiseen peluuri.fi-verkkosivustoon vastuullista pelaamista koskien. Poliisihallituksen mielestä rahapelimainonnan kielivalinta osoittaa viestinnän suuntautuvan nimenomaan Manner-Suomeen. Lisäksi Poliisihallitus nostaa esiin kanavan rahapelien markkinoinnin säännöllisyyden, pitkäkestoisuuden ja runsauden.

Poliisihallitus vetoaa myös Korkeimman hallinto-oikeuden 7.6.2018 antamaan Poliisihallituksen kieltopäätöstä koskevaan ratkaisuun. Tässä ratkaisussa Korkein hallinto-oikeus vahvistaa Poliisihallituksen toimivallan kieltää arpajaislain vastaisen rahapelien markkinoinnin toimeenpanemisen sosiaalisessa mediassa ja internetissä silloin, kun markkinoinnin katsotaan kohdistuvan etupäässä Suomeen. Muun muassa näihin perusteisiin nojaten Poliisihallitus on hakenut Korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa.

Miten Suomen arpajaislaki liittyy tapaukseen?

Suomen arpajaislaista löytyy monia tapaukseen liittyviä pykäliä, joihin Poliisihallitus nojaa hakiessaan valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Ensinnäkin Arpajaislain 3 §:n ensimmäisessä momentissa rahapelien määritellään olevan arpajaisia, joissa pelaajalla on mahdollisuus rahan voittamiseen, minkä lisäksi lain 11 § määrittelee, että Suomessa vain Veikkaus Oy:llä on oikeus toimeenpanna rahapelejä. Poliisihallituksen mielestä Eurosportin rahapelimainonta rikkoo räikeästi arpajaislakia, ja sen mielestä Eurosport 1 -kanavalla on mainonnan kieltävän päätöksen tekohetkellä riidattomasti esiintynyt lain määrittelemää rahapelien mainostamista.

Miten EU-oikeus liittyy tapaukseen?

Poliisihallitus vetoaa valituslupahakemuksessaan jopa EU-oikeuteen saakka. Euroopan unionin tuomioistuin määrittelee, että joissakin tilanteissa voi olla sallittua rajoittaa EU:n primäärioikeuteen sisältyvien palveluiden tarjoamisen vapautta. Rajoitukset voidaan oikeuttaa SEUT 52 artiklasta löytyvin perustein, joita ovat yleinen turvallisuus ja järjestys sekä kansanterveys, tai sellaisella pakottavalla syyllä, joka edustaa yleistä etua. Yhtenä tällaisena yleistä etua edustavana pakottavana syynä voidaan nähdä rahapelaamiseen liittyvän vilpin ja rikosten ehkäisy sekä kuluttajien suojeleminen peliriippuvuudelta. Tällaisena pakottavana syynä voidaan nähdä myös tilanne, jossa peliyhtiöt houkuttelevat kansalaisia tuhlaamaan liiallisesti rahapeleihin.

Poliisihallitus on sitä mieltä, että sen valituslupahakemusta tulisi käsitellä tarpeellisena toimena, joka perustuu yleiseen etuun sekä pakottaviin syihin. Lisäksi Poliisihallituksen mielestä on tärkeää huomioida, että Suomen rahapelipolitiikan tärkein tavoite on ehkäistä rahapelihaittoja. Kaiken kaikkiaan Poliisihallitus on sitä mieltä, että Hallinto-oikeus on aiemmin tehnyt virheellisen päätöksen kumotessaan Poliisihallituksen 2021 asettaman rahapelimainonnan kiellon. Poliisihallitus katsoo, että Hallinto-oikeus on tulkinnut ratkaisussaan väärin sekä viestintäpalvelulakia että AV-direktiiviä esimerkiksi siten, että se on tulkinnut mainoskatkot osaksi lähetystä.

Valituslupahakemuksensa lopussa Poliisihallitus korostaa, että jos Hallinto-oikeuden päätös jätetään lainvoimaiseksi, seuraa tästä mittavia ongelmia rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen näkökulmasta katsottuna. Tämän lisäksi päätöksen jättäminen lainvoimaiseksi antaisi Poliisihallituksen mielestä rahapelijärjestelmän ulkopuolelle sijoittuville rahapeliyhtiöille merkittävän mahdollisuuden näkyvän tv-markkinoinnin tekemiseen Manner-Suomessa. Nähtäväksi jää, millaisen ratkaisun Korkein hallinto-oikeus tapauksessa tekee.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *