Sampokasino – ihmeelliset pelit

Nettipelien ihmeellinen mailma.

Uusi arpajaislaki: järjestöille halutaan oikeus järjestää raha-arpajaisia


VaLa ry on sitä mieltä, että rahapelijärjestelmän uudistamisen yhteydessä on tärkeää punnita myös kotimaisten yleishyödyllisten toimijoiden yksityisen rahoituksen mahdollistamisen näkökulmaa. Nykyinen hallitus on tehnyt laajoja leikkauksia kansalaisjärjestöjen saamaan valtion budjetista annettuun rahoitukseen, ja etenkin sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat olleet suurten leikkausten kohteena. VaLa ry:n mielestä rahapelijärjestelmää uudistettaessa onkin erityisen tärkeää taata aiemmin rahapelien tuotoilla rahoitetuille hankkeille mahdollisimman vakaa ja ennustettava rahoitus, joka auttaa turvaamaan toimijoiden oman autonomian.

Vaikka suomalaisten päättäjien on havaittu tutkimusten mukaan arvostavan kansalaisjärjestöjen työtä, on edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseen tähtääviä toimenpide-ehdotuksia noussut esiin yllättävän vähän. VaLa ry tähdentääkin, kuinka tärkeää on selvittää ja huomioida mahdollisuus järjestää matalariskisiä yleishyödyllisiä raha-arpajaisia. Tällaisia raha-arpajaisia on järjestetty menestyksekkäästi esimerkiksi Ruotsissa, jossa niitä kutsutaan nimellä postkode lotteri.

Tällaisten yleishyödyllisten ja matalariskisten raha-arpajaisten avulla voitaisiin VaLa ry:n mielestä mahdollistaa järjestöille pitkän tähtäimen ennustettavaa ja tasaista rahoitusta, eikä tämä rahoitus kuormittaisi valtion budjettia. Uudistus ei myöskään aiheuttaisi juurikaan lisäbyrokratiaa edunsaajajärjestöissä, sillä raha-arpajaisista saadut tuotot eivät tavallisesti kuulu erikseen haettavaan hankerahoitukseen.

VaLa korostaa myös uuden rahapelijärjestelmän toista keskeistä tavoitetta, joka liittyy rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentämiseen ja ehkäisemiseen. Yhdistyksen mielestä juuri tätä lähtökohtaa voidaan pitää lisenssijärjestelmän luomisen yhtenä tärkeänä perusperiaatteena. Sen mielestä yleishyödyllisten toimijoiden järjestämien arpajaisten riskien voidaan kuitenkin arvioida olevan vähäisiä.

Mikä ihmeen VaLa ry?

VaLa on lyhenne sanoista vastuullinen lahjoittaminen, ja VaLa ry toimiikin yhteistyöverkostona yleishyödyllisille yhteisöille, jotka harjoittavat varainhankintaa. Yhdistyksen tavoitteena on edistää ja määritellä, millaisia periaatteita liittyy hyvään varainhankintaan ja hyvään hallintoon yhteiskunnassamme. Lisäksi yhdistys tukee jäsenjärjestöjensä oppimisprosesseja. Yhdistyksen jäsenyhteisöissä on edustettuina noin miljoona tukijaa ja lahjoittajaa, eli ihan vähäisestä toiminnasta ei ole kyse.

Kuva: Midjouney AI

Rahapeliuudistusten aikataulu

Rahapelimonopoliin on tulossa uudistuksia lähivuosina, mutta asiantuntijoiden mukaan rahapeliuudistuksen voidaan olettaa siirtyvän vuoden 2027 alkupuolelle. Uudistuksen tavoitteena on rahapelijärjestelmän kanavoinnin parantaminen sekä pelaamisesta aiheutuvien haitallisten seurausten vähentäminen ja ehkäiseminen. Rahapeleihin liittyvät käytänteet ovat viime vuosina herättäneet kiistoja jopa Poliisihallituksen taholta, joten aihe herättää tällä hetkellä monenlaisia tunteita.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *